گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ترکیه و آذربایجان

مولود چاووش‌اوغلو و جیحون بایرام‌اف، تلفنی گفتگو کردند

1830370
گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ترکیه و آذربایجان

مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه و جیحون بایرام‌اف، وزیر امور خارجه آذربایجان تلفنی گفتگو کردند.

روابط دوجانبه، تحولات مربوط به قفقاز جنوبی و اوکراین محور گفتگوی تلفنی چاووش‌اوغلو و بایرام‌اف عنوان شده است.خبرهای مرتبط