محدودیت‌های صادرات محصولات دفاعی انگلستان به ترکیه لغور شد

رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه از لغو محدودیت‌های صادرات محصولات دفاعی انگلستان به ترکیه خبر داد.

1829953
محدودیت‌های صادرات محصولات دفاعی انگلستان به ترکیه لغور شد

اسماعیل دمیر، رئیس سازمان صنایع دفاعی ترکیه طی نشست خبری در لندن، پایتخت انگلستان گفت محدودیت‌های صادرات محصولات دفاعی انگلستان به ترکیه لغو شده است.

دمیر درباره دیدارهای خود در انگلستان تاکید کرد: «با توجه به اجرای گام‌های مثبتی که قبلاً وعده داده شده بود، به‌ویژه در مورد برخی محدودیت‌های اعمال شده در ترکیه، فضای مثبت‌تری ایجاد شد. برداشت این گام‌های مثبت و عمل کردن با روحیه اتحاد مهم است. و شاهد بوده‌ایم که اگر طرف انگلیسی مطابق با این روحیه عمل کند، چقدر می‌توان به یک دستورکار مثبت دست یافت».

وی افزود که محدودیت‌های صادرات محصولات دفاعی انگلستان به ترکیه که در 13 دسامبر 2021 اجرا شده بود، لغو شده است.خبرهای مرتبط