مصطفی شنتوپ وارد باکو شد

رئیس مجلس بزرگ ملی ترکیه برای شرکت در سومین کنفرانس عمومی مجمع پارلمانی سازمان همکاری اقتصادی از قبرستان‌های باکو، پایتخت آذربایجان بازدید کرد.

1828376
مصطفی شنتوپ وارد باکو شد

 

مصطفی شنتوپ، رئیس مجلس ملت کبیر ترکیه تاج گلی بر مزار حیدر علی‌یف، رئیس جمهور فقید گذاشت که به همراه رئیس مجلس ملی آذربایجان، خانم غفارووا و دیگر شرکت کنندگان در کنفرانس از وی دیدار کردند.

شنتوپ، به همراه صاحبه غفارووا، رئیس مجلس ملی آذربایجان و سایر مقامات شرکت کننده در کنفرانس، تاج گلی را نیز بر مزار حیدر علی‌یف، رئیس جمهور فقید گذاشتند.

 و هیأت همراهش همچنین از خیابان شهدای محل دفن شهیدان 20 ژانویه بازدید کردند و تاج گلی در بنای یاد بود شهدا گذاشتند.

شنتوپ بعداً به قبرستان شهدای ترک در باکو رفت و تاج گلی بر این بنا گذاشت و در دفتر یادبود شهدا نوشت:

"شهدای عزیز ما، فرزندان دلاور ملت ترک، شما 104 سال پیش برای دفاع از این سرزمین به عنوان وطن در کنار برادران آذربایجانی خود به مقام شهادت رسیدید با فدا کردن جان‌های خود در راه استقلال و آزادی، این وطن را برای آذربایجان مستحکم کردید. نهال‌های جوانی که در این سرزمین‌ها با خونتان آبیاری کرده‌اید، می‌رویند و با همین اراده و معنویت می‌کوشند پرچمی را که آن روز در دستان شما برافراشته بود، به اهتزاز درآورند."خبرهای مرتبط