ترکیه به ملت و رئیس جمهور جدید سومالی تبریک گفت

وزارت خارجه ترکیه برای حسن شیخ محمود که در انتخابات ریاست جمهوری دیروز در سومالی پیروز شد، در انجام وظایف خود آرزوی موفقیت کرد

1827716
ترکیه به ملت و رئیس جمهور جدید سومالی تبریک گفت

ترکیه از برگزاری موفقیت‌آمیز انتخابات ریاست جهوری در سومالی استقبال کرد.

در اطلاعیه وزارت خارجه ترکیه، برای حسن شیخ محمود که در انتخابات ریاست جمهوری دیروز در سومالی پیروز شد، در انجام وظایف خود آرزوی موفقیت گردید.  

در اطلاعیه ضمن ابراز خرسندی از برگزاری موفقیت آمیز انتخابات گفته شد، ما برای امنیت و ثبات سومالی که با آن پیوندهای تاریخی ریشه‌داری داریم، اهمیت زیادی قائل بوده و امیدواریم که نتایج انتخابات برای مردم دوست و برادر سومالی خیر باشد.

در اطلاعیه آمده است، ترکیه در دوره جدید نیز در کنار مردم سومالی خواهد بود. حمایت از دولت فدرال سومالی برای برقراری امنیت، ثبات و رفاه در کشور ادامه خواهد یافت.خبرهای مرتبط