23 آوریل روز حاکمیت ملی و عید کودکان جشن گرفته می‌شود

به مناسبت 23 آوریل روز حاکمیت ملی و عید کودکان و صد و دومین سالگرد گشایش مجلس ملی کبیر ترکیه در مقابل یادواره آتاترک در مجلس مراسمی ترتیب یافت

1816764
23 آوریل روز حاکمیت ملی و عید کودکان جشن گرفته می‌شود

23 آوریل روز حاکمیت ملی و عید کودکان و صد و دومین سالگرد گشایش مجلس ملی کبیر ترکیه جشن گرفته می‌شود.

به مناسبت 23 آوریل روز حاکمیت ملی و عید کودکان و صد و دومین سالگرد گشایش مجلس ملی کبیر ترکیه در مقابل یادواره آتاترک در مجلس در آنکارا مراسمی ترتیب یافت. در مراسم پس از نثار تاج گل متشکل از میخک‌های قرمز و سفید در یادواره آتاترک توسط مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه، ادای احترام شده و سرود ملی خوانده شد.

محمود اوزر وزیرآموزش ملی ترکیه نیز به مناسبت 23 آوریل روز حاکمیت ملی و عید کودکان و صد و دومین سالگرد گشایش مجلس ملی کبیر ترکیه، آنیت‌کابیر آرامگاه ابدی رهبر کبیر آتاترک را زیارت کرد.خبرهای مرتبط