اردوغان: تلاش برای زنده نگاه داشتن زبان ترکی یک مبارزه ملی است

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه :" مبارزه ما در راه حفظ، توسعه و غنی‌سازی زبان ترکی، در اصل یک مبارزه ملی است."

1769527
اردوغان: تلاش برای زنده نگاه داشتن زبان ترکی یک مبارزه ملی است

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت: " مبارزه ما در راه حفظ، توسعه و غنی‌سازی زبان ترکی، در اصل یک مبارزه ملی است."

اردوغان طی سخنرانی در مراسم اهدای جوایز استفاده صحیح از زبان ترکی در رسانه های سمعی و بصری در سال یونس امره که در سالن همایش‌های مجتمع ریاست جمهوری برگزار شد، با اشاره به اینکه هر زبان همانند شعری است که با ظرافت خاصی در خود تنیده شده گفت: "شکی نیست که زبان خودمان، زبان ترکی زیبایی دیگری دارد. چرا که زبان ترکی زبان مادری و میراث پدری ماست. تضمین آینده ماست. هر کلمه از زبان ترکی برای ما همانند جواهری گرانقیمت است. "

اردوغان در ادامه سخنان خود افزود: ملتی که قادر به زنده نگاه داشتن زبان خود نباشد، دیر یا زود کلیه ارزشهای تشکیل دهنده هویتش حتی باورهایش را یکی یکی از دست خواهد داد. بدون زنده نگاه داشتن زبان ترکی، نمی‌توانیم با اطمینان به آینده ملتمان بنگریم. مبارزه ما در راه حفظ، توسعه و غنی‌سازی زبان ترکی، در اصل یک مبارزه ملی است."

رئیس جمهوری ترکیه همچنین اظهار داشت: "زبانی که امروزه در جغرافیای وسیعی  از دریای آدریاتیک تا دیوار چین، بیش از همه کاربرد دارد، زبان ترکی است."خبرهای مرتبط