کمک‌های انسانی ترکیه به دست سیل‌زدگان در سودان جنوبی رسید

کمک‌های انسانی تهیه شده با حمایت اداره بلایای طبیعی و وضعیت اضطراری ترکیه "آفاد"، از سوی هلال احمر ترک به دست سیل‌زدگان سودان جنوبی رسانده شد.

1769632
کمک‌های انسانی ترکیه به دست سیل‌زدگان در سودان جنوبی رسید

کمک‌های انسانی تهیه شده با حمایت اداره بلایای طبیعی و وضعیت اضطراری ترکیه "آفاد"، از سوی هلال احمر ترک به دست سیل‌زدگان سودان جنوبی رسانده شد.

این کمک‌ها، با همکاری صلیب سرخ سودان جنوبی، برنامه جهانی غذا و شورای اسلامی سودان جنوبی در بین 12 هزار نفر در مناطق ازو و بور توزیع گردید. خبرهای مرتبط