اظهار نگرانی عمیق ترکیه از وضعیت بورکینافاسو

وزارت امور خارجه ترکیه اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرد

1767691
اظهار نگرانی عمیق ترکیه از وضعیت بورکینافاسو

وزارت امور خارجه ترکیه از اخبار مربوط به کودتای نظامی در بورکینافاسو اظهار نگرانی عمیق نمود.

وزارت امور خارجه ترکیه با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن اشاره به دریافت اخباری دال بر ترتیب کودتای نظامی در بورکینافاسو و بازداشت راک مارک کریستین کابوره، رئیس جمهور این‌کشور از وقوع این حوادث اظهار نگرانی عمیق نمود.

در این اطلاعیه آمده است: ضمن آرزوی عدم برهم خوردن صلح و ثبات اجتماعی و نظام قانون اساسی در کشور دوست و بردار بورکینافاسو لازم به تاکید است که ترکیه در این دوره حساس و بحرانی که بورکینافاسو با آن مواجه است، در کنار این‌کشور خواهد بود.

 خبرهای مرتبط