چهار تروریست دیگر تسلیم نیروهای پلیس شدند

در نتیجه تلاش‌های متقاعدسازی، 4 تن دیگر از اعضای سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک / ک ج ک تسلیم نیروهای پلیس شدند

1766987
چهار تروریست دیگر تسلیم نیروهای پلیس شدند

در نتیجه تلاش‌های متقاعدسازی، 4 تن دیگر از اعضای سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک / ک ج ک تسلیم نیروهای پلیس شدند.

در بیانیه وزارت کشور ترکیه آمده است که در نتیجه تلاش‌های اقناعی که توسط ریاست عمومی امنیت و فرماندهی کل ژاندارمری با هماهنگی وزارت کشور انجام شده است، 4 تن دیگر از اعضای سازمان تروریستی و تجزیه‌طلب پ ک ک / ک ج ک تسلیم نیروهای پلیس شدند.

این تروریست‌ها که بین سال‌های 1992 تا 2016 به این سازمان تروریستی پیوسته بودند در سوریه و عراق فعالیت داشته‌اند.

بدین ترتیب؛ تعداد اعضای این سازمان که در سال 2022 با اقناع تسلیم شدند به 9 نفر رسید.

 خبرهای مرتبط