ترکیه کمپین کمک رسانی به افغانستان راه اندازی می‌کند

ترکیه بار دیگر با هماهنگی ریاست مدیریت حوادث اضطراری به افغانستان کمک می‌کند.

1766619
ترکیه کمپین کمک رسانی به افغانستان راه اندازی می‌کند

تصمیم برای شروع کمپین امدادرسانی با هماهنگی ریاست مدیریت حوادث اضطراری ترکیه (آفاد) در روزنامه رسمی منتشر شد.

یک کمپین کمک رسانی به منظور حمایت از مردم غیرنظامی که به دلیل گرسنگی و شرایط سرد زمستان به کمک‌های انسانی نیاز دارند، راه اندازی شد تا نیازهای اولیه بشردوستانه آنها برآورده شود.

در چارچوب این کمپین، به منظور انتقال کمک‌های جمع‌آوری شده توسط استانداری‌ها، شهرداری‌ها، سایر نهادها و سازمان‌های عمومی و کمک‌های مستقیم اشخاص حقیقی و حقوقی، توسط ریاست آفاد ترکیه در بانک‌های دولتی و یا خصوصی افتتاح می‌شود. .

کمک‌های مالی که از تاریخ 20 ژانویه به حساب‌هایی که در بانک‌های دولتی و یا خصوصی افتتاح می‌شود، انجام می‌شود، همچنین در محدوده کمپین کمک‌های بشردوستانه در نظر گرفته می‌شود.

مفاد این تصمیم توسط رئیس آفاد اجرا خواهد شد.خبرهای مرتبط