اردوغان: اشتغال نسبت به قبل از پاندمی،2.7 میلیون نفر افزایش یافته است

رئیس جمهور ترکیه در عمارت وحدالدین استانبول از محمود اسمالی رئیس انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل (MUSIAD) و اعضای هیئت مدیره آن استقبال کرد

1766546
اردوغان: اشتغال نسبت به قبل از پاندمی،2.7 میلیون نفر افزایش یافته است

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفت: علاوه بر رکوردهای رشد اقتصادی و صادرات در ترکیه، اشتغال نسبت به قبل از همه‌گیری نوع جدید ویروس کرونا (کووید-19) 2.7 میلیون نفر افزایش یافته است.

رئیس جمهور اردوغان در عمارت وحدالدین استانبول از محمود اسمالی رئیس انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل (MUSIAD) و اعضای هیئت مدیره آن استقبال کرد.

اردوغان با اشاره به تحولات اقتصادی گفت: علاوه بر رکوردها در زمینه‌هایی مانند رشد و صادرات، اشتغال ما نسبت به قبل از همه‌گیری 2.7 میلیون نفر افزایش یافته است که یک دستاورد بزرگ می‌باشد.

 

 خبرهای مرتبط