نجات پانزده مهاجر غیرقانونی در آبهای ازمیر

15 مهاجر غیرقانونی که از سوی عناصر یونانی در منطقه چشمه ازمیر به داخل آب‌های سرزمینی ترکیه عقب رانده شده بودند، به ساحل منتقل شدند

1766087
نجات پانزده مهاجر غیرقانونی در آبهای ازمیر

15 مهاجر غیرقانونی که از سوی عناصر یونانی در منطقه چشمه ازمیر به داخل آب‌های سرزمینی ترکیه عقب رانده شده بودند، به ساحل منتقل شدند. 

بر اساس بیانیه منتشره در وب سایت فرماندهی گارد ساحلی، در 19 ژانویه، یک تیم قایق با دریافت خبر وجود گروهی از مهاجران غیرقانونی در قایق نجات در نزدیکی چشمه به منطقه هدایت شد.

این تیم‌ها 15 مهاجر غیرقانونی را در قایق نجات که توسط عناصر یونانی به داخل آب‌های سرزمینی ترکیه عقب رانده شده بودند، نجات دادند.

مهاجران غیرقانونی پس از طی مراحل به ریاست مدیریت مهاجرت استان فرستاده شدند.

 خبرهای مرتبط