دیدار اردوغان رئیس جمهور السالوادور

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از نجیب ابوکیله رئیس جمهور السالوادور که برای یک سفر رسمی در ترکیه به‌سر می‌برد، با مراسم رسمی استقبال کرد

1765934
دیدار اردوغان  رئیس جمهور السالوادور

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از نجیب ابوکیله رئیس جمهور السالوادور که برای یک سفر رسمی در ترکیه به‌سر می‌برد، با مراسم رسمی استقبال کرد.

اردوغان در ورودی اصلی مجتمع ریاست جمهوری از ابوکیله استقبال کرد.

اردوغان و ابوکیله پس از دیدارهای دوجانبه و بین هیئت‌ها، در مراسم امضای تفاهمنامه‌ها و کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت خواهند کرد.

 خبرهای مرتبط