هفت تروریست در شمال سوریه از پای در آمدند

وزارت دفاع ملی ترکیه اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرد

1765096
هفت تروریست در شمال سوریه از پای در آمدند

هفت تروریست منسوب به سازمان تجزیه‌طلب " پ.ک.ک / ی.پ.گ " که درصدد رخنه به منطقه عملیاتی چشمه صلح در شمال سوریه و تیراندازی به‌سوی نیروهای مسلح ترکیه بر آمدند، از پای در آمدند.

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد: به مبارزه با تروریست‌هایی که قصد بر هم زدن جو اعتماد و نظم و آرامش در منطقه عملیاتی چشمه صلح را دارند، ادامه می‌دهیم. هفت تروریست منسوب به سازمان تجزیه‌طلب " پ.ک.ک/ ی.پ.گ "  در عملیات موفقیت‌آمیز نیروهای مسلح ترکیه از پای در آمدند.

از سوی دیگر یک تروریست دیگر فراری از دست سازمان تجزیه‌طلب " پ.ک.ک " با روش اقناع تسلیم نیروهای انتظامی ترکیه گردید.

وزارت کشور ترکیه اعلام کرد: این تروریست در سال 2019 به سازمان جنایتکار " پ.ک.ک " پیوسته و به فعالیت‌های تروریستی خود در سوریه ادامه داده است.

بدین‌ترتیب تعداد تروریست‌های منسوب به سازمان تجزیه‌طلب که در طول سال جاری با روش اقناع تسلیم شدند، به چهار افزایش یافت.  خبرهای مرتبط