سلیمان سویلو: همه به ترکیه با شیفتگی می‌نگرند

اظهارات سلیمان سویلو وزیر کشور در شهر سپنوپ

1763372
سلیمان سویلو: همه به ترکیه با شیفتگی می‌نگرند

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه در خلال دیدارهای خود در شهر سینوپ ضمن تاکید بر اینکه ترکیه در روزهای اخیر به موفقیت‌های بزرگی جامه عمل پوشانده است گفت: این سیر صعودی ترکیه کلیه محافل را به شگفتی واداشته است. ترکیه در قرن بیست و یکم به رشد و توسعه غیرمترقبه‌ای دست یافته و این نیز کلیه محافل را به حیرت انداخته است.

سویلو وزیر کشور ترکیه با اشاره به اینکه در حین مذاکرات خود با کشورهای خارجی شاهد حیرت و شیفتگی این‌کشورها به ترکیه می‌شویم اعلام کرد: همگان از نقش مهمی که ترکیه در حل مسئله قره‌باغ بین آذربایجان و ارمنستان ایفا کرد و اقدامات موثری که در لیبی و تغییر تعادل‌ها در دریای مدیترانه انجام داد، سخن می‌گوید.

وزیر کشور ترکیه ضمن اشاره به اینکه ترکیه در دوره‌ای که عراق و سوریه در چنگال سازمان‌های تروریستی قرار داشت، موفق گردید تا در مقابل کلیه تهدیدات و حملات سرپا بماند تاکید کرد: جهان از عدم تاثیرپذیری ترکیه از بی‌ثباتی موجود در منطقه سخن می‌گوید.  

سلیمان سویلو گفت: برخی از کشورها از ما می‌پرسند که شما چگونه موفق به ساختن پهپادهای مسلح شدید؟ آیا این پهپادها را به ما هم می‌دهید؟  

وزیر کشور ترکیه ضمن تاکید بر اینکه در دوره اخیر به موضوعات اقتصادی و مسائل ناشی از آن متمرکز شده‌اند تاکید کرد: قدرتمندی ترکیه از نظر اقتصادی در عین‌حال به نفع کشورهای منطقه و اطراف خواهد شد.  خبرهای مرتبط