چاووش‌اوغلو با وزیر امور خارجه هلند تلفنی گفتگو کرد

چاووش‌اوغلو در این مکالمه تلفنی به وپکه هوکسترا تبریک گفت

1762927
چاووش‌اوغلو با وزیر امور خارجه هلند تلفنی گفتگو کرد

مولود چاووش‌اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با وپکه هوکسترا وزیر امور خارجه هلند تلفنی گفتگو کرد.

وزارت امور خارجه ترکیه در اطلاعیه‌ای در این زمینه اعلام کرد: مولود چاووش‌اوغلو به همتای هلندی خود که به این مقام منصوب شده است، تبریک گفت. 

چاووش‌اوغلو و هوکسترا در این مکالمه تلفنی پپیرامون تحولات قفقاز و حوادث واقع در افغانستان بحث و تبادل‌نظر کرده و بر اهمیت همکاری نزدیک در مسائل منطقه‌ای تاکید کردند.

وزیر امور خارجه ترکیه با  گردان گرلیچ رادمان وزیر امور خارجه کرواسی نیز بطور تلفنی گفتگو کرده و با همتای خود آخرین تحولات منطقه‌ای را مورد بحث و بررسی قرار داده بود. خبرهای مرتبط