سفر وزیر دفاع ترکیه به بوسنی و هرزگوین و کوزوو

وزیر دفاع ملی ترکیه به منظور انجام چند دیدار رسمی به بوسنی و هرزگوین و کوزوو سفر می‌کند.

1752779
سفر وزیر دفاع ترکیه به بوسنی و هرزگوین و کوزوو

خلوصی آکار، وزیر دفاع ملی ترکیه به منظور انجام چند دیدار رسمی به بوسنی و هرزگوین و کوزوو سفر می‌کند.

آکار در سارایوو طی مراسم نظامی در وزارت دفاع هرزگوین و کوزوو مورد استقبال قرار خواهد گرفت و با صفت پودزیچ، وزیر دفاع بوسنی و هرزگوین دیدار خواهد کرد.

آکار همچنین با هیئت‌ ترک در سارایوو دیدار خواهد.

وزیر دفاع ترکیه پس از سارایوو به پریشتینا رفته و با آرمند مهاج، همتای کوزوویی خود دیدار خواهد کرد.خبرهای مرتبط