حفاری در چاه ترک‌علی-7 در دریای سیاه آغاز شد

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اظهار داشت، کشتی حفاری فاتح فعالیت‌های خود در چاه ترک‌علی-7 را آغاز کرد

1752394
حفاری در چاه ترک‌علی-7 در دریای سیاه آغاز شد

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه اعلام داشت، کشتی حفاری فاتح فعالیت‌های خود در چاه ترک‌علی-7 را آغاز کرد.

دونمز اظهار داشت، گام به گام بسوی هدف پیش می‌رویم. کشتی حفاری فاتح، حفاری در چاه ترک‌علی-7 را آغاز کرد. هر حفاری جدید ما را به هدف گرمایش آناتولی با گاز دریای سیاه در سال 2023 نزدیکتر می‌کند.

کشتی حفاری فاتح تاکنون به ذخیره 540 میلیارد مترمکعبی در دریای سیاه دست یافته است.

ذخیره گازی مورد بحث در سال 2023 مورد استفاده قرار خواهد گرفت.خبرهای مرتبط