سفیر جدید لیبی استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کرد

سفیر جدید لیبی در آنکارا استوارنامه خود را تقدیم رئیس‌جمهور اردوغان کرد.

1748147
سفیر جدید لیبی استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کرد

 


سفیر جدید لیبی استوارنامه خود را تقدیم اردوغان کرد
سفیر جدید لیبی در آنکارا استوارنامه خود را تقدیم رئیس‌جمهور اردوغان کرد.

مصطفی الغلائب، سفیر جدید لیبی در آنکارا استوارنامه خود را به رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه تقدیم کرد.

اردوغان در مجتمع ریاست جمهوری بش‌تپه در آنکارا الغلائب را به حضور پذیرفت.

سفیر جدید و برخی کارکنان سفارت لیبی در آنکارا در پایان این دیدار با رئیس‌جمهور ترکیه عکس یادگاری گرفتند.خبرهای مرتبط