ترکیه؛ صاحب عنوان "وسیع‌ترین شبکه پرواز جهان"

ترکیه در سال جاری با پرواز به 335 نقطه در 128 کشور در صدر کشورهای صاحب "وسیع‌ترین شبکه پرواز جهان" جای گرفت

1744151
ترکیه؛ صاحب عنوان "وسیع‌ترین شبکه پرواز جهان"

ترکیه امسال با پرواز به 335 نقطه در 128 کشور صاحب "وسیع‌ترین شبکه پرواز جهان" شد.

در ترکیه که از پتانسیل تبدیل به مرکز ترانزیت جهان برخوردار است، برای استفاده از این امتیاز از سال 2002 در چهارچوب سیاست هوانوردی فعالیت‌های موثری انجام می‌گیرد.

ترکیه در سایه سرمایه‌گذاری و انجام تنظیمات در بخش هوانوردی غیرنظامی، کارآیی رشدی بالاتر از میانگین جهان نشان داده است.

ترکیه در رده‌بندی ترافیک هوایی 2020 در جهان در رده هفتم و در اروپا نیز در رده دوم جای گرفته است.

ترکیه در حالیکه، در سال 2003 به 60 نقطه در 50 کشور پرواز ترتیب می‌داد، در سال جاری با پرواز به 335 نقطه در 128 کشور در صدر کشورهای صاحب "وسیع‌ترین شبکه پرواز جهان" جای گرفت.

دوره جدید در هوانوردی غیرنظامی ترک در عرصه بین‌المللی با فرودگاه استانبول آغاز شد.

یکی از بزرگترین فرودگاه‌های جهان در 29 اکتبر 2018 راه‌اندازی شد.

فرودگاه استانبول سال گذشته در رده‌بندی ترافیک مسافر اروپا در رده نخست جای گرفته بود.  خبرهای مرتبط