واکنش ترکیه به تصمیم شورای اروپا

وزارت امور خارجه ترکیه شورای اروپا را به احترام گذاشتن و اعتماد به روند قضایی در ترکیه دعوت کرد

1742565
واکنش ترکیه به تصمیم شورای اروپا

ترکیه اعلام کرد: شورای اروپا بایستی به روند قضایی که از سوی دادگاه‌های بی‌طرف و مستقل ترکیه به‌پیش برده می‌شود، اعتماد کرده و به آن احترام بگذارد.

وزارت امور خارجه ترکیه ضمن یادآوری اطلاعیه کمیته وزرای شورای اروپا پیرامون خواست این شورا برای محول ساختن موضوع تثبیت اجرا و یا عدم اجرای حکم صادره در خصوص عثمان کاوالا کارفرمای ترک که روند قضایی برای رسیدگی به پرونده او ادامه دارد، به دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد: با توجه به اصل احترام به روند قضایی در ترکیه از شورای اروپا دعوت می‌کنیم تا از تداوم بخشیدن به این تصمیم که در ماهیت دخالت در قوه قضاییه مستقل ترکیه است، اجتناب ورزد. همگان و در راس کمیته وزرای شورای اروپا بایستی به فرآیند قضایی در ترکیه که از سوی دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف به‌پیش برده می‌شود، احترام گذاشته و به آن اعتماد کنند.   

 در اطلاعیه وزارت امور خارجه ترکیه آمده است: ترکیه بعنوان یکی از اعضای موسس شورای اروپا به مسئولیت‌های ناشی از قرار داد حقوق بشر اروپا واقف بوده و در طول سال جاری 128 حکم دادگاه حقوق بشر اروپا و تاکنون 3 هزار و 674 حکم این دادگاه را به‌مورد اجرا گذاشته است.

در این اطلاعیه ضمن اشاره به وجود تصمیمات زیادی در دستورکار کمیته وزرای شورای اروپا برای نظارت و کنترل اجرای تصمیمات دادگاه حقوق بشر اروپا چنین آمده است: با وجود تصمیمات قدیمی‌تر از تصمیم مربوط به عثمان کاوالا و دیگر کشورها و دیگر موضوعات که هنوز به‌مورد اجرا گذاشته نشده‌اند، پافشاری در تصمیم مربوط به کاوالا و مطرح کردن دایمی این موضوع از نظر ما برخوردی متناقض و بدور از منطق است. اجرای مکانیزم موجود در سیستم قرار داد حقوق بشر اروپا نه بر اساس یک مفهوم حقوقی و عادلانه بلکه با توجه به ملاحظات سیاسی و علیه کشورهای بخصوصی قبل از هر چیز به ارزش و اعتبار شورای اروپا ضربه وارد می‌کند. اگر کمیته وزرای شورای اروپا در صدد تداوم‌بخشی به نفوذ سیستم حقوق بشر است، باید موضع طرف‌گیرانه و گزینشی خود را کنار گذاشته و اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا از سوی کلیه کشورهای عضو را با یک برخورد بی‌طرف مورد بررسی قرار دهد.خبرهای مرتبط