واکنش ترکیه به حکومت بخش روم‌نشین قبرس

تانژو بیلگیچ: ترکیه به فعالیت‌های غیرقانونی اکتشاف هیدروکربن از سوی کشور و شرکت‌های خارجی در حیطه صلاحیت دریایی خود فرصت نخواهد داد

1742531
واکنش ترکیه به حکومت بخش روم‌نشین قبرس

تانژو بیلگیچ سخنگوی وزارت خارجه ترکیه ضمن نشان دادن واکنش به بخش روم‌نشین قبرس در مورد دادن مجوز اکتشاف گازطبیعی در بخش پنجم در مدیترانه شرقی به کنسرسیوم شرکت نفت و گاز قطر و شرکت نفتی اکسون موبیل آمریکا اعلام کرد، قسمتی از ساحه مجوز موردبحث، فلات قاره ترکیه را نقض کرده است.

بیلگیچ گفت، گزارشات دایر بر دادن مجوز اکتشاف گازطبیعی در بخش پنجم از سوی حکومت بخش روم‌نشین قبرس با نادیده گرفتن حقوق کشورمان و ترک‌های قبرس، یکبار دیگر نشان می‌دهد که کدامین طرف از تنش در مدیترانه شرقی جانبداری می‌کند.

بیلگیچ با تاکید براینکه، بخشی از ساحه مجوز موردبحث، فلات قاره ترکیه را نقض کرده است، تصریح کرد، این گام یک جانبه حقوق ترک‌های قبرس را که صاحب شریک جزیره قبرس هستند را نادیده گرفته است.

سخنگوی وزارت خارجه در ادامه افزود، ترکیه چنان گذشته منبعد نیز به فعالیت‌های غیرقانونی اکتشاف هیدروکربن از سوی کشورهای خارجی، شرکت و یا کشتی در حیطه صلاحیت دریایی خود فرصت نداده و به دفاع از حقوق کشورمان و جمهوری ترک قبرس شمالی ادامه خواهد داد.خبرهای مرتبط