آلتون: در راستای هدفمان برای یک ترکیه قدرتمند بدون وقفه تلاش می‌کتیم

مدیر دفتر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه گفت: صادرات با 33.4 درصد افزایش نسبت به ماه نوامبر سال گذشته به 21.5 میلیارد دلار رسید

1742187
آلتون: در راستای هدفمان برای یک ترکیه قدرتمند بدون وقفه تلاش می‌کتیم

فخرالدین آلتون مدیر دفتر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه گفت: صادرات با 33.4 درصد افزایش نسبت به ماه نوامبر سال گذشته به 21.5 میلیارد دلار رسید.

وی گفت: تحت رهبری رئیس جمهورمان، در راستای هدفمان برای یک ترکیه قدرتمند، به شکلی خستگی‌ناپذیر تلاش خواهیم کرد.

آلتون در یک تویت نوشت: صادرات ترکیه بالاترین رقم ماهانه در تاریخ جمهوری رسیده است.

آلتون افزود: زمانی که ما شروع به استخراج ذخایر گاز طبیعی کنیم، خروجی ارز برای انرژی کاهش می‌یابد و این به عنوان قدرت خرید و رفاه به شهروندان ما باز خواهد گشت. ما برای رسیدن به هدف خود که یک ترکیه قوی تحت رهبری رئیس جمهورمان است بدون وقفه ادامه خواهیم داد."

 خبرهای مرتبط