سلیمان سویلو با گزارشگران شورای اروپا گردهم آمد

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه ولادیمیر پریبیلیک و دیوید ارای گزارشگران کنگره ادارات محلی و منطقه‌ای شورای اروپا را به حضور پذیرفت

1741586
سلیمان سویلو با گزارشگران شورای اروپا گردهم آمد

سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه ولادیمیر پریبیلیک و دیوید ارای گزارشگران کنگره ادارات محلی و منطقه‌ای شورای اروپا را به حضور پذیرفت.

این دیدار در مرکز هماهنگی امنیت و وضعیت‌های اضطراری در آنکارا و بدون حضور منسوبین مطبوعات انجام گرفت.  خبرهای مرتبط