گفتگوی تلفنی رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با همتای عراقی‌اش

ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با ژنرال عبدالامیر رشید یارالله همتای عراقی خود تلفنی گفتگو کرد

1741627
گفتگوی تلفنی رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با همتای عراقی‌اش

ژنرال یاشار گولر رئیس ستاد کل ارتش ترکیه با ژنرال عبدالامیر رشید یارالله همتای عراقی خود تلفنی گفتگو کرد.

بر اساس بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح، گولر و یارالله در مورد تحولات روز تبادل نظر کردند.

 

 خبرهای مرتبط