مصطفی شنتوپ: ما همیشه از دولت فلسطین حمایت می‌کنیم

مصطفی شنتوپ: ترکیه همیشه و منبعد نیز با تغییر موقعیت تاریخی، دینی، سیاسی و حقوقی قدس مخالفت خواهد کرد

1740990
مصطفی شنتوپ: ما همیشه از دولت فلسطین حمایت می‌کنیم

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در چهارمین کنفرانس پلتفرم بین‌المجالس قدس که در آنکارا برگزار شد، شرکت جست.

شنتوپ طی سخنانی در کنفرانس با اشاره براینکه، قدس از نظر مسلمانان، اولین قبله اسلام است، گفت، ترکیه همیشه و منبعد نیز با تغییر موقعیت تاریخی، دینی، سیاسی و حقوقی قدس مخالفت خواهد کرد. تز ترکیه در خصوص دعوی فلسطین مشخص است. ما همیشه از یک دولت فلسطین آزاد و مستقل که پایتخت آن قدس شرقی باشد، حمایت کرده‌ایم.

شنتوپ در ادامه افزود، ما دعوی قدس را به‌عنوان مسئله تمامی عالم بشریت مشاهده می‌کنیم.خبرهای مرتبط