دو تروریست پ ک ک در شمال عراق از پای درآمدند

دو تروریست پ ک ک که در منطقه عملیاتی پنجه رعد در شمال عراق شناسایی شده بودند، از پای درآمدند

1740626
دو تروریست پ ک ک در شمال عراق از پای درآمدند

دو تروریست پ ک ک که در منطقه عملیاتی پنجه رعد در شمال عراق شناسایی شده بودند، از پای درآمدند. 

دو تروریست پ ک ک که در منطقه عملیاتی پنجه رعد در شمال عراق شناسایی شده بودند، از پای درآمدند. 

وزارت دفاع ملی ترکیه اعلام کرد: 2 تروریست پ‌ک‌ک در منطقه عملیاتی پنجه رعد در شمال عراق با خودروهای پشتیبانی آتش از پای درآمدند. 

 خبرهای مرتبط