وزیر بهداشت ترکیه از درخواست مجوز استفاده اضطراری از واکسن ترکوواک خبر داد

فخرالدین کوجا، وزیر بهداشت، اظهار داشت که درخواست اضطراری برای تایید واکسن ترکوواک، نوع جدید و غیرفعال داخلی ویروس کرونا (کووید-19) انجام شده است.

1738526
وزیر بهداشت ترکیه از درخواست مجوز استفاده اضطراری از واکسن ترکوواک خبر داد

وزیر کوجا، در کمیته برنامه و بودجه مجلس ملی کبیر ترکیه، که در آن بودجه 2022 وزارت وی مورد بحث قرار گرفت، در مورد واکسن داخلی ترکوواک (TURKOVAC) موارد زیر را بیان کرد:

"از امروز، ترکوواک، واکسن غیرفعال کووید-19 داخلی ما، برای صدورمجوز استفاده اضطراری درخواست داده است. امیدوارم تا قبل از پایان سال به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرد. آرزو می‌کنم واکسن ملی ما که هر مرحله آن از سلول تا واکسن توسط دانشمندان‌مان در کشور ما  ساخته شده است، برای ملت ما و کل جهان مفید و خوش یمن باشد."خبرهای مرتبط