اردوغان دبیرکل سازمان همکاری اسلامی را به‌حضور پذیرفت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی را در مجتمع ریاست جمهوری به‌حضور پذیرفت

1738748
اردوغان دبیرکل سازمان همکاری اسلامی را به‌حضور پذیرفت

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، حسین ابراهیم طه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی را به‌حضور پذیرفت.

این دیدار در مجتمع ریاست جمهوری و بدون حضور منسوبین مطبوعات انجام گرفت.خبرهای مرتبط