دونمز: چاه اکتشافی دیگری در سال 2022 با کشتی حفاری فاتح حفر خواهد شد

فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفت چاه اکتشافی دیگری در سه ماهه اول سال 2022 با کشتی حفاری فاتح حفر خواهد شد

1738660
دونمز: چاه اکتشافی دیگری در سال 2022 با کشتی حفاری فاتح حفر خواهد شد

فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه گفت چاه اکتشافی دیگری در سه ماهه اول سال 2022 با کشتی حفاری فاتح حفر خواهد شد.

وزیر دونمز در سیزدهمین نشست مشاوره بخش اکتشاف و تولید هیدروکربن گفت ترکیه به همکاری با کشتی‌های تحقیقات لرزه‌نگاری بارباروس خیرالدین پاشا، اوروچ رئیس و کشتی‌های حفاری قانونی، فاتح و یاووز ادامه می‌دهد.

دونمز با اشاره به اینکه یک کشتی حفاری جدید که به عنوان نسل هفتم توصیف می‌شود، به ناوگان حفاری آن اضافه شده است، گفت: "تنها 5 فروند از این کشتی‌ها در جهان وجود دارد. این که ما یکی از آنها را داریم باعث افتخار و هیجان همه ما می‌شود. ما کار بسیار مهمی با این کشتی انجام خواهیم داد. در بهار 2022، چهارمین کشتی حفاری وارد تیم شده و فعالیت‌های حفاری را در ژوئن، جولای آغاز خواهد کرد." 

دونمز توضیح داد که علاوه بر 7 چاه حفر شده تاکنون در محدوده پروژه توسعه میدان گازی ساکاریا، فاتح به کار خود در چاه ترک‌علی-6 ادامه می‌دهد.

دونمز با بیان اینکه کار حفاری در محل ترک‌علی-7 پس از تکمیل آمادگی‌های لازم آغاز خواهد شد، گفت: آزمایش‌های جریان طولانی‌مدت برنامه‌ریزی شده در چاه ترک‌علی-2 توسط کشتی حفاری کنونی در سه سطح مختلف با موفقیت انجام شد و پس از آماده‌سازی‌های لازم، آزمایشات در چاه ترک‌علی-1 آغاز خواهد شد.

 

 

 خبرهای مرتبط