اردوغان: آموزش در پیشرفت دولت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند

رئیس جمهور ترکیه: در زمینه دموکراتیک شدن و پیشرفت سیستم آموزشی در تمامی زمینه‌ها تلاش فراوانی بخرج دادیم

1737134
اردوغان: آموزش در پیشرفت دولت‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برای کتاب تهیه شده از سوی وزارت آموزش ملی ‌بنام " 20 سال آموزش در ترکیه: 2019 – 2000 " متن تقدیم به‌قلم گرفت.

اردوغان با تاکید براینکه، از آغاز اقتدار ما در زمینه دموکراتیک شدن و پیشرفت سیستم آموزشی در تمامی زمینه‌ها تلاش فراوانی بخرج دادیم، اظهار داشت، بیشترین منبع مالی را به آموزش اختصاص دادیم.

اردوغان با تاکید براینکه، در این چهارچوب به جهش بی‌نظیری در تاریخ جمهوریت تحقق بخشیدیم، گفت، طی 20 سال اخیر بهبودی و پیشرفت در تمامی عرصه‌های آموزش در ترکیه را تامین کردیم. مهم‌تر از همه، در این روند کیفیت آموزش را افزایش دادیم. ترکیه دیگر به سطحی که بتواند با کشورهای پیشرفته و در راس کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی رقابت کند، رسیده است. ما پیشرفت هرچه بیشتر ترکیه را آرزو کرده و برای همین نیز بایستی انتظارات‌مان از آموزش را افزایش بدهیم.   خبرهای مرتبط