چهارمین کشتی به ناوگان حفاری ترکیه ملحق می‌شود

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه: چهارمین کشتی حفاری در ماه‌های بهار 2022 به ترکیه خواهد رسید

1736965
چهارمین کشتی به ناوگان حفاری ترکیه ملحق می‌شود

فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه در سخنان افتتاحی یازدهمین اجلاس عالی انرژی ترکیه با اشاره براینکه، تمامی فعالیت‌های مهندسی در مورد میدان گازی ساکاریا به پایان رسیده است، اظهار داشت، سفارش خرید لوله‌‌های مورد نیاز با استاندارد بالا را دادیم. اولین مرحله لوله‌گذاری زیر آب را در فصل بهار 2022 انجام خواهیم داد.

دونمز ضمن ابراز اینکه، چهارمین کشتی حفاری نیز در ماه‌های بهار 2022 به ترکیه خواهد رسید، گفت، چهارمین کشتی دارای دو برج بوده و قادر به حفاری در شرایط سخت دریایی می‌باشد. حتی می‌تواند در ذخایر حائز فشار بالا با امنیت حفاری کند.    خبرهای مرتبط