زلزله 5.1 ریشتری استان ارزروم را لرزاند

زلزله 5.1 ریشتری در شهرستان کوپروکوی استان ارزروم به وقوع پیوست

1736142
زلزله 5.1 ریشتری استان ارزروم را لرزاند

مرکز مقابله با حوادث غیرمترقبه ترکیه از وقوع زلزله 5.1 ریشتری در شهرستان کوپروکوی استان ارزروم خبر داد.خبرهای مرتبط