دیدار مصطفی شنتوپ با اعضای هیئت مجلس عالی ازبکستان

شنتوپ از عضویت ازبکستان در سازمان کشورهای ترک ابراز خرسندی کرد

1735982
دیدار مصطفی شنتوپ با اعضای هیئت مجلس عالی ازبکستان

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه اعلام کرد: روند تغییر و تحول و اصلاحات در ازبکستان را از نزدیک دنبال می‌کنیم.

شنتوپ دیروز با رئیس گروه دوستی پارلمان‌های ترکیه ـ ازبکستان و معاون اول مجلس عالی این‌کشور و هیئت همراه ایشان در مجلس ملی کبیر ترکیه دیدار و مذاکره کرد.

شنتوپ در این ملاقات ضمن اشاره به اینکه دیدارهای متقابل از نظر توسعه روابط فی‌مابین حائز اهمیت است گفت: شراکت استراتژیکی متکی بر حقوق برادری دو کشور نیز باید با توسعه روابط بین پارلمان‌ها نیز مورد حمایت قرار گیرد.

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه ضمن اشاره به اینکه ازبکستان و برادران ازبکی در قلب ملت ترکیه از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند گفت: نمایندگان پارلمانی نیز با دیدارهای فشرده‌تر باید برای فراهم ساختن شرایط مناسب به توسعه هر چه بیشتر روابط پارلمانی دو کشور یاری کنند.

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه تاکید کرد: ازبکستان یکی از کشورهای معروف و پیشتاز منطقه جغرافیایی ترکستان علاوه بر صاحب بودن به زیباترین آثار تمدن ترک ـ اسلام در موقعیت یک کشور در حال توسعه و قدرتیابی از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی می‌باشد.

شنتوپ ضمن ابراز امتنان از این وضعیت گفت: روند تغییر و اصلاحات در ازبکستان را از نزدیک دنبال می‌کنیم.

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه افزود: عضویت ازبکستان در سازمان کشورهای ترک موجب خرسندی فراوان ما گردیده است.

رئیس گروه دوستی پارلمان‌های ترکیه ـ ازبکستان و معاون اول مجلس عالی این‌کشور نیز اعلام کرد: چه در سازمان بین‌المللی فرهنگ ترک   " ترکسوی "  و چه در سازمان دول ترک بطور مشترک حرکت خواهیم کرد.  خبرهای مرتبط