گارد ساحلی ترکیه 45 پناهجو را از خطر مرگ نجات داد

نیروهای گارد ساحلی ترکیه در سواحل شهرستان آیوالیک استان بالیکسیر 45 پناهجوی رانده شده توسط پلیس یونان را از خطر غرق شدن نجات دادند

1734570
گارد ساحلی ترکیه 45 پناهجو را از خطر مرگ نجات داد

نیروهای گارد ساحلی ترکیه طی عملیاتی در سواحل شهرستان آیوالیک استان بالیکسیر، 45 پناهجو که توسط پلیس یونان به آبهای ترکیه رانده شده بودند را از خطر غرق شدن نجات دادند.

این پناهجویان هنگام تلاش برای ورود غیرقانونی به یونان با ممانعت نیروهای گارد ساحلی این کشور مواجه شدند و قایق‌ بادی حامل آن‌ها به سمت آبهای ترکیه رانده شد.

پناهجویان به مرکز فرماندهی گارد ساحلی منتقل شد و یک مظنون که قاچاقچی مهاجرین بود نیز دستگیر شد.خبرهای مرتبط