پیام ویدیویی فخرالدین آلتون پیرامون اجلاس شورای ترک در استانبول

رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه این پیام ویدیویی را از حساب خود در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشت

1733320
پیام ویدیویی فخرالدین آلتون پیرامون اجلاس شورای ترک در استانبول

فخرالدین آلتون رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه ضمن به اشتراک گذاشتن ویدیویی از اجلاس شورای ترک در استانبول از حساب خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت: شورای ترک امروز در استانبول، جزیره دموکراسی و آزادی‌ها تشکیل‌جلسه می‌دهد. یک‌بار دیگر همه با هم شعار " گذشته مشترک و آینده مشترک " را سر می‌دهیم. بدین‌وسیله به همکاری استراتژیکی خود در بسیاری از عرصه‌ها از اقتصاد گرفته تا دیپلماسی و از آموزش گرفته تا تکنولوژی را تحکیم و تقویت می‌بخشیم.

فخرالدین آلتون در این ویدیو که با عبارت" نژاد مشترک، زبان مشترک، دین مشترک و تاریخ مشترک. جهان 300 میلیون نفره ترک که تحت تاثیر نیروهای خارجی طی اعصار متمادی از یکدیگر جدا ماندند، دوباره بیدار می‌شود " آغاز می‌شود، نحوه شکل‌گیری و تشکیل شورای ترک را تشریح کرده است. 

در این ویدیو ضمن اشاره به برخی پروژه‌هایی که در بنیه شورای ترک اجرا می‌شود آمده است: جهان ترک که از ظرفیت بزرگ خود آگاه است، تحت پوشش شورای ترک در پرتو گذشته و ارزش‌های مشترک با قدم‌های راسخ و مطمئن به‌سوی آینده قدم برمی‌دارد. شورای ترک که در چهارچوب ایده‌آل 2040 با اهدافی مانند امکان سیر و سفر آزادانه کلیه هم‌نژادان‌مان در کلیه کشورهای جهان ترک بدون نیاز به گذرنامه و تشکیل مناطق تجاری آزاد بین کشورهای عضو  وارد دوره جدیدی می‌شود، با هدف پی‌ریزی اساس دوره آتی در شهر استانبول تشکیل‌جلسه می‌دهد. جهان ترک که در شور و شادی و غم و اندوه یکدیگر سهیم هستند، با شورای ترک با اعتماد و اطمینان به  آینده می‌نگرد.        خبرهای مرتبط