یک تروریست دیگر با روش اقناع تسلیم نیروهای انتظامی گردید

وزارت کشور ترکیه اطلاعیه‌ای در این زمینه صادر کرد

1726159
یک تروریست دیگر با روش اقناع تسلیم نیروهای انتظامی گردید

یک تروریست فراری منسوب به سازمان تجزیه‌طلب " پ.ک.ک " که در لیست افراد تحت تعقیب نارنجی قرار داشت، تسلیم نیروهای انتظامی ترکیه شد.

بر اساس اطلاعیه صادره از سوی وزارت کشور ترکیه، با مدیریت وزارت کشور  و فرماندهی کل ژاندارمری و اداره کل امنیت، یکی از اعضای سازمان تروریستی " پ.ک.ک " امروز با روش اقناع تسلیم نیروهای انتظامی شدند.

در این اطلاعیه آمده است: این تروریست که تسلیم نیروهای انتظامی گردید، در سال 2010 به سازمان تروریستی " پ.ک.ک " ملحق شده و در فهرست نارنجی مجرمین تحت تعقیب قرار داشته و در عراق به فعالیت‌های تروریستی خود ادامه می‌داد.

در اطلاعیه مذکور تاکید گردید: بدین‌ترتیب شمار تروریست‌هایی که در سال 2021 با روش اقناع تسلیم نیروهای انتظامی ترکیه شدند، به 167 نفر افزایش یافت.   خبرهای مرتبط