چهار تروریست در شرناک از پای درآمدند

در چارچوب عملیات ارن-13 سازماندهی شده توسط واحدهای ژاندارمری در شرناک، 4 عضو سازمان تروریستی از پای درآمدند

1726360
چهار تروریست در شرناک از پای درآمدند

در چارچوب عملیات ارن-13 سازماندهی شده توسط واحدهای ژاندارمری در شرناک، 4 عضو سازمان تروریستی از پای درآمدند.

در اعلامیه وزارت کشور آمده است عملیاتی در منطقه روستایی کوه هرکول از توابع شهرستان پروری سیرت انجام شده است.

گفتنی است در عملیات تکاوران ژاندارمری و عملیات ویژه ژاندارمری وابسته به فرماندهی ژاندارمری استان سیرت با هماهنگی فرماندهی منطقه ژاندارمری شرناک با پشتیبانی فرماندهی نیروی هوایی 4 نفر از اعضای سازمان اروریسای و تجزیه‌طلب از پای درآمدند. 

در این بیانیه تاکید شده است که عملیات در منطقه ادامه دارد.

 خبرهای مرتبط