آکار بر ادامه مبارزه قاطعانه با تروریسم تاکید کرد

وزیر دفاع ملی ترکیه بر مبارزه قاطعانه ارتش کشور با معضل تروریسم تاکید کرد.

1726239
آکار بر ادامه مبارزه قاطعانه با تروریسم تاکید کرد

مخبرهای مرتبط