تصویب لایحه تمدید ماموریت نیروهای ترکیه در لبنان

لایحه تمدید مدت اعزام نیروهای مسلح ترکیه در لبنان در مجمع عمومی مجلس ملت کبیر ترکیه تصویب شد

1725453
تصویب لایحه تمدید ماموریت نیروهای ترکیه در لبنان

لایحه ریاست جمهوری در خصوص تمدید حمایت ترکیه از نیروهای موقت سازمان ملل متحد(UNIFIL) مستقر در لبنان با نیروهای مسلح ترکیه از تاریخ 31 اکتبر 2021 برای مدت یک سال دیگر در مجمع عمومی مجلس ملت کبیر ترکیه تصویب شد.

در نشست مجمع عمومی مجلس، نمایندگان احزاب عدالت و توسعه، نیک، جمهوری خلق و حرکت ملی‌گرای ترکیه سخنرانی کردند.

پس از سخنرانی نمایندگان مجلس لایحه مذکور به تصویب رسید.خبرهای مرتبط