آلتون شورای ترک را به پلتفرم رسانه مشترک ترکیه- آذربایجان دعوت کرد

مدیر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه گفت که آنها از همه کشورهای عضو شورای ترک را به پلتفرم مشترک رسانه ترکیه- آذربایجان دعوت کرد

1724090
آلتون شورای ترک را به پلتفرم رسانه مشترک ترکیه- آذربایجان دعوت کرد

فخرالدین آلتون، مدیر ارتباطات ریاست جمهوری ترکیه در مورد پلتفرم مشترک رسانه ترکیه- آذربایجان که اولین نشست آن روز گذشته در استانبول در مجمع رسانه شورای ترک به میزبانی ریاست ارتباطات برگزار شد، به خبرنگاران ارزیابی‌های انجام داد.

آلتون با بیان اینکه آنها جلسه گروه کاری تشکیل شده با حکمت حاجی‌یف، معاون رئیس جمهور آذربایجان را رهبری کردند، گفت که در مورد پروژه‌های واجد شرایط که می‌توانند به سرعت در پلاتفرم اجرا شوند، بحث کردند و همچنین یک کمیته کاری در 6 زمینه تشکیل دادند.

آلتون با اشاره به اینکه کمیته قانونگذاری و مقررات که برای بقا و نهادینه شدن پلتفرم مهم است اجرایی شد، گفت:

"اگر این مکانیسم را به درستی نهادینه کنیم، معتقدیم که همه کشورهای عضو شورای ترک و جمهوری‌های ترک در آسیای مرکزی می‌توانند به این پلتفرم مشترک کمک کنند. هم آقای حاجی‌یف و هم ما از همان ابتدا این را به وضوح بیان کرده‌ایم: این یک سرمایه گذاری مشترک است. بین ترکیه و آذربایجان، این یک بستر رسانه ای است، اما ما همه کشورهای عضو شورای ترک را به این تریبون دعوت می‌کنیم. ما قدرتی را که از این وحدت برمی خیزد در جریان پیروزی قره‌باغ نشان دادیم.

آلتون افزود،

"اگر ما متحدد باشیم، می‌توانیم با اطلاعات غلطی که علیه ما به عنوان جهان ترک انجام شده است، مخالفت کنیم. ما می‌توانیم افکار عمومی جهان و افکار عمومی  کشورهای خود را به درستی آگاه کنیم. بنابراین، مبارزه واقعی علیه بازیگرانی که به طور سیستماتیک با جهان ترک و کشورهای ما مخالفت انجام می‌دهند، صورت خواهد شد."خبرهای مرتبط