نجات ده‌ها مهاجر سرگردان در آب‌های ترکیه

مهاجرین رانده شده توسط نیروهای یونانی توسط نیروهای گارد ساحلی ترکیه نجات یافتند

1723687
نجات ده‌ها مهاجر سرگردان در آب‌های ترکیه

در ازمیر، آیدن و سواحل شهرستان داتچای استان موغلای ترکیه 106 مهاجر غیرقانونی که از سوی نیروهای گارد ساحلی یونان به آب‌های ترکیه رانده شده بودند، از خطر غرق شدن ، نجات یافتند.

بر اساس اطلاعیه صادره از سوی سایت اینترنتی فرماندهی گارد ساحلی ترکیه، در سواحل شهرستان چشمه استان ازمیر یک گروه مهاجر نامنظم توسط رادارهای موبایل شناسایی شدند.

در پی این حادثه قایقی حامل نیروهای گارد ساحلی به محل اعزام گردیدند.

28 مهاجر غیرقانونی داخل قایق لاستیکی که توسط عناصر یونانی به آب‌های ترکیه رانده شده بودند، توسط نیروهای ترکیه نجات یافتند.

از سوی دیگر در منطقه پارک‌های ملی شهرستان کوش آداسای استان آیدین نیز نیروهای گارد ساحلی محل یک گروه مهاجر بی‌رویه را شناسایی نمودند.

این گروه یازده نفره متشکل از مهاجرین که داخل زورقی از سوی نیروهای یونانی به آب‌های ترکیه رانده شده بودند، از سوی نیروهای گارد ساحلی نجات یافتند.

نیروهای گارد ساحلی ترکیه همچنین در سواحل داتچای استان موغلا نیز 67 مهاجر در سه زورق را که به آب‌های ترکیه رانده شده و در دریا سرگردان شده بودند، از خطر غرق شدن نجات دادند.

این عده از مهاجرین پس از امور لازمه به اداره کل مهاجرت منطقه تحویل داده شدند.   خبرهای مرتبط