15 نفر به ظن همکاری با سازمان اطلاعات اسرائیل در ترکیه بازداشت شدند

نیروهای امنیتی ترکیه 15 نفر را به ظن همکاری با سازمان اطلاعاتی اسرائیل را در استانبول بازداشت شدند.

1723177
15 نفر به ظن همکاری با سازمان اطلاعات اسرائیل در ترکیه بازداشت شدند

 

نیروهای امنیتی ترکیه 15 نفر را که جهت تامین اطلاعات و مدارک برای دولت اسرائیل با سازمان اطلاعاتی این کشور ارتباط داشتند، شناسایی کرده و دستگیر کردند.

دادستانی کل جمهوریت استانبول نیز با استناد بر گزارش‌هایی در مورد نوع فعالیت‌ این افراد مبنی بر برقراری ارتباط با افراد سوری و فلسطینی تبار برای تامین اطلاعات و اسناد و مدارک مهم برای دولت اسرائیل و استفاده از شرکت‌های بین‌المللی انتقال پول، دفاتر حواله و پیک‌ها برای پرداخت هزینه‌ها در قبال دریافت این مدارک و اطلاعات و همچنین احتمال وجود فعالیت جاسوسی بین‌المللی تحقیقات قضایی آغاز کرد.

در ادامه نیز این 15 نفر طی عملیات نیروهای امنیتی در 19 اکتبر دستگیر و به دادستانی و از آن‌جا نیز با درخواست صدور حکم زندان به جرم «جاسوسی بین‌المللی» به دادگاه کیفری استانبول منتقل شدند.

این افراد پس از صدور حکم زندان روانه زندان مال‌تپه استانبول شدند.خبرهای مرتبط