وزیر کشور ترکیه وارد تهران شد

وزیر کشور ترکیه به منظور دیدار با همتای ایرانی خود وارد تهران شد.

1722556
وزیر کشور ترکیه وارد تهران شد

وزیر کشور ترکیه به منظور دیدار با همتای ایرانی خود وارد تهران شد.خبرهای مرتبط