پیام ویدیویی اردوغان در مجمع جهانی " تی آر تی ورلد ـ 2021 "

تاکید رئیس جمهوری ترکیه به ادامه مبارزه قاطعانه ترکیه بنام مظلومین جهان

1721901
پیام ویدیویی اردوغان در  مجمع جهانی " تی آر تی ورلد ـ 2021 "

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پیام ویدیویی که به مجمع جهانی " تی آر تی ورلد ـ 2021 " ارسال کرد، اعلام کرد: در گسترش دامنه مبارزه قاطعانه‌ای که بنام کلیه مظلومین و آسیب‌دیدگان جهان به پیش می‌بریم، و رساندن آن به سطوح بالاتر ممصم هستیم.

رئیس جمهوری ترکیه ضمن یادآوری اینکه جهان مدتی است که با بحران بهداشتی بزرگی که دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و انسانی می‌باشد، مبارزه می‌کند اعلام کرد: حوادث واقع در این روند نشان داده است که دیگر اوضاع جهانی چنان گذشته نخواهد بود.

رجب طیب اردوغان ضمن اشاره به اینکه کلیه نهادهای مامور برقراری صلح و امنیت در جهان در مقابل این بحران که بشریت را تهدید می‌کند، یکبار دیگر ناموفق شدند تاکید ورزید: از یکسو کشورهای کم رشد و اقشار فقیر در جوامع به حال خود رها شده‌اند، تدابیر حفاظتی تجارتی افزایش یافته و در زنجیره تدارکاتی مشکلات جدی بروز کرده و از سوی دیگر با بروز مشکلات اقتصادی، میزان جرایم ناشی از نفرت و انزجار با ابعاد وحشتناکی رسیده است.

رئیس جمهوری ترکیه در ادامه پیام خود تصریح کرد: سیاست‌مداران اروپایی بجای مبارزه با اسلام‌ستیزی که چنان سلول‌های سرطان در این جوامع پخش شده ، راه استثمار آن، افزایش میزان آرای خود از این طریق و تبدیل به یک سود سیاسی را ترجیح می‌دهند.

اردوغان با اشاره به اینکه سیستم موجود جهانی مدتی طولانی است که از تولید ثبات و عدالت عاجز مانده است تاکید ورزید: نظام جهانی موجود که در آن عالم اسلام از حق سخن برخوردار نبوده ، به خواسته‌های مردمان کشورهای آفریقایی، آمریکای لاتین و آسیای جنوبی ترتیب اثر داده نشده و تنها از منافع پنج کشور قدرتمند حفاظت می‌شود، نمی‌تواند با این ساختار به موجودیت خود ادامه دهد. نیاز به اصلاحات در سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین‌المللی دیگر بیش این نمی‌تواند نادیده گرفته شود.

رئیس جمهوری ترکیه ضمن یادآوری اینکه ترکیه این نیاز جهانی به اصلاحات را سالیان مدیدی است که با عبارت " جهان از پنج بزرگ‌تر است " بر زبان می‌آورد اعلام داشت: ما مصمم هستیم تا این مبارزه بحق را که بنام کلیه مظلومین و آسیب‌دیدگان جهان به پیش می‌بریم، به بالاترین سطح رسانده و آن را توسعه بخشیم.

رجب طیب اردوغان افزود: ما به مبارزه خود تا تاسیس یک نظام جهانی متکی بر اولویت بخشی به بشر، حقانیت و عدالت و قبول قدرت و توانایی نه نیرومندان بلکه صاحبان حق ادامه خواهیم داد.  خبرهای مرتبط