برگزاری جلسه رایزنی‌های سیاسی بین ترکیه و هلند در آنکارا

جلسه رایزنی‌ سیاسی بین ترکیه و هلند، تحت ریاست فارق کایماکچی معاون وزیر امور خارجه و آنیتا ون دن اند مدیر اتحادیه اروپا در امور همکاری‌های اروپایی هلند در آنکارا برگزار شد

1720491
برگزاری جلسه رایزنی‌های سیاسی بین ترکیه و هلند در آنکارا

جلسه رایزنی‌ سیاسی بین ترکیه و هلند، تحت ریاست فارق کایماکچی معاون وزیر امور خارجه و آنیتا ون دن اند مدیر اتحادیه اروپا در امور همکاری‌های اروپایی هلند در آنکارا برگزار شد. 

فارق کایماکچی در یک تویت نوشت: همه جنبه‌های روابط دوجانبه در چارچوب رایزنی‌های سیاسی ترکیه و هلند به طور جامع مورد بحث قرار گرفته است.

کایماکچی افزود: "ما مجددا بر عزم کشورمان در فرایند عضویت در اتحادیه اروپا و انتظارات خود از اتحادیه اروپا تأکید کردیم."خبرهای مرتبط