فاتح دونمز: گاز مورد نیاز اضافی ترکیه از آذربایجان تامین خواهد شد

ترکیه تا سال 2024 از آذربایجان 11 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی تحویل خواهد گرفت.

1720082
فاتح دونمز: گاز مورد نیاز اضافی ترکیه از آذربایجان تامین خواهد شد

 

فاتح دونمز، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد: با جمهوری آذربایجان برای تحویل 11 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی اضافی تا سال 2024 توافق تجاری امضا کردیم.

دونمز اشاره کرد که در زمینه تامین گاز مورد نیاز اضافی ترکیه پیشرفت‌های مهمی حاصل شده است.

وی با تاکید بر اینکه ترکیه با دیپلماسی انرژی موفق خود این دوره را بدون مشکل سپری خواهد کرد، اظهار داشت: با فرا رسیدن فصل زمستان در مذاکرات برای برآوردن تقاضای گاز طبیعی پیشرفت حاصل شده است. زیرا مقامات کشورهای تامین کننده گاز نیز بر افزایش گاز ارسالی تاکید کردند.

وی افزود: در این راستا با جمهوری آذربایجان برای تحویل 11 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی اضافی تا سال 2024 از خط لوله باکو تفلیس ارزروم توافق تجاری امضا کردیم.خبرهای مرتبط