تیم‌های فرماندهی گارد ساحلی ترکیه 24 مهاجر غیرقانونی را در موغلا نجات دادند

24 مهاجر غیرقانونی از آبهای شهرستان مارماریس موغلا به ساحل منتقل شدند

1718633
تیم‌های فرماندهی گارد ساحلی ترکیه 24 مهاجر غیرقانونی را در موغلا نجات دادند

24 مهاجر غیرقانونی از آبهای شهرستان مارماریس موغلا به ساحل منتقل شدند. 

تیم‌های فرماندهی گارد ساحلی پس از درخواست گروهی از مهاجران با قایق لاستیکی در نزدیکی کیزیل‌آدا به منطقه رفتند.

اکیب اعزامی 24 مهاجر غیرقانونی را که با قایق‌های لاستیکی از سوی نیروهای یونان به آبهای سرزمینی ترکیه رانده شده بودند، نجات دادند.

مهاجران پس از اتمام امور اداری به اداره مدیریت مهاجرت استان تحویل داده شدند.

 خبرهای مرتبط