دیدار مصطفی شنتوپ با رئیس مجلس اسپانیا

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه دیدارهای رسمی از اسپانیا بعمل می‌آورد

1708277
دیدار مصطفی شنتوپ با رئیس مجلس اسپانیا

مصطفی شنتوپ رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در حاشیه دیدارهای رسمی از اسپانیا ، با Meritxell Batet رئیس مجلس نمایندگان اسپانیا ملاقات کرد.

شنتوپ که پس از گذشت 27 سال به اولین دیدار در سطح رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه از اسپانیا تحقق می‌بخشد، در خلال این دیدار در ساختمان مجلس اسپانیا در شهر مادرید، دفتر ویژه مجلس این‌کشور را امضا کرد.

رئیس مجلس ملی کبیر ترکیه در مطالبی که در دفتر ویژه مجلس اسپانیا به قلم گرفت، ضمن اشاره به اینکه افزایش روابط پارلمان‌های دو کشور ترکیه و اسپانیا موجب نزدیک شدن هر چه بیشتر ترکیه و اسپانیا به یکدیگر خواهد شد چنین نوشت: ما صمیمانه خواهان همکاری نزدیک پارلمنترهای ترکیه و اسپانیا که اطمینان دارم موجب یاری‌های مهم به تامین صلح و رفاه در حوزه دریای مدیترانه و رساندن روابط دوجانبه به سطوح عالی‌تر خواهد شد، هستیم. بدین‌وسیله از جناب رئیس مجلس اسپانیا بعلت برخورد صمیمانه و میهمان‌نوازی دوستانه سپاسگزاری می‌کنم.خبرهای مرتبط