یک تروریست دیگر تسلیم پلیس ترکیه شد

تروریستی که تسلیم شده، در سال 2013 به این سازمان تروریستی پیوسته و در سوریه فعالیت داشته است

1707380
یک تروریست دیگر تسلیم پلیس ترکیه شد

یکی دیگر از اعضای سازمان تروریستی که از این سازمان کرده بود، تسلیم نیروهای پلیس شد.

بر اساس اطلاعیه وزارت کشور ترکیه، مشخص شد تروریستی که تسلیم شده، در سال 2013 به این سازمان تروریستی پیوسته و در سوریه فعالیت داشته است. 

بدین ترتیب تعداد اعضای سازمان تروریستی که امسال تنها با اقناع تسلیم شدند به 146 نفر افزایش یافت.

 خبرهای مرتبط